VIDEOS

MijnHaas Albeda.

We willen van de locatie een veilige en aantrekkelijke leer- en werkomgeving maken. Meerdere werkgroepen worden gevormd die zich gaan richten op de school als ontmoetingsplaats (activiteiten), leesbevordering, democratie (studentparticipatie en community platform), projectcommunicatie, maatjes, en andere nader te bepalen onderdelen. Door middel van het project “MijnHaas” willen we dat studenten én medewerkers op locatie Haastrechtstraat een basis hebben voor persoonlijke en beroepsgerichte ontwikkeling van waaruit zij zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Met elkaar werken we aan een aantrekkelijke pedagogisch werk- en leerklimaat waarin we verantwoordelijk voor elkaar zijn door voor elkaar te zorgen, en elkaar te respecteren en door rekening te houden met elkaar. Op deze manier dragen we met elkaar bij aan het persoonlijk gevoel van welbevinden en veerkracht.

Video door Brandon Baan

MijnHaas Albeda.

We willen van de locatie een veilige en aantrekkelijke leer- en werkomgeving maken. Meerdere werkgroepen worden gevormd die zich gaan richten op de school als ontmoetingsplaats (activiteiten), leesbevordering, democratie (studentparticipatie en community platform), projectcommunicatie, maatjes, en andere nader te bepalen onderdelen. Door middel van het project “MijnHaas” willen we dat studenten én medewerkers op locatie Haastrechtstraat een basis hebben voor persoonlijke en beroepsgerichte ontwikkeling van waaruit zij zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Met elkaar werken we aan een aantrekkelijke pedagogisch werk- en leerklimaat waarin we verantwoordelijk voor elkaar zijn door voor elkaar te zorgen, en elkaar te respecteren en door rekening te houden met elkaar. Op deze manier dragen we met elkaar bij aan het persoonlijk gevoel van welbevinden en veerkracht.

Video door Brandon Baan

Using Format